Maak een bronvermelding

Op deze website zullen wij ondersteuning bieden bij het schrijven van een bronvermelding. De bronvermelding speelt een belangrijke rol in een verslag dat geschreven wordt. Dit komt, doordat je wettelijk verplicht bent om bijvoorbeeld overgenomen teksten op een goede manier moet citeren.

Over het algemeen wordt de bronvermelding verwerkt onderaan de desbetreffende pagina of achterin het verslag.

Bronvermelding is belangrijk omdat je bij het overnemen van teksten te maken krijgt met auteursrechten. Daarnaast is het voor de lezer van het verslag en/of boek belangrijk, omdat deze te maken dan weet welke teksten geschreven zijn door de schrijver van het verslag/werkstuk en welke tekst er overgenomen zijn uit bronnen.

In de bibliografie/literatuur of lijst van geraadpleegde bronnen kan de lezer bekijken waar de geciteerde informatie vandaag gekomen is.